Praktijk Ignas te Wiel

Bowen therapie en massage den Haag

Privacy verklaring | Praktijk Ignas te Wiel

@import((rwml-menu))
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut een dossier aanmaak.
Dit is ook een wettelijke verplichting onder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (de WGBO).
Uw dossier bevat aantekeningen die ik tijdens intake en behandelsessies maak met betrekking tot uw gezondheidstoestand, medische geschiedenis, onderzoeken en de gegeven behandeling.
Indien nodig worden gegevens toegevoegd die, mits ze noodzakelijk zijn voor de behandeling, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Deze gegevens zal ik alleen dan opvragen na uw expliciete toestemming.
Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg ik dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.
Praktisch betekend dit dat alleen ik toegang heb tot uw dossier en daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht ( beroepsgeheim).
Daarnaast kunnen gegevens uit uw dossier eventueel nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren indien nodig maar allen na uw expliciete toestemming
Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (waarbij de gegevens dan zijn geanonimiseerd).
Mocht ik vanwege andere redenen gebruik willen maken van uw gegevens dan zal ik u daar eerst over informeren en expliciet om uw toestemming vragen.
De gegevens in uw dossier blijven zoals in de Wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
Indien u uw Bowenbehandeling kunt declareren bij uw zorgverzekeraar zal ik een nota maken met daarop de persoonlijke gegevens die door de zorgverzekeraars gevraagd worden.
Deze gegevens zijn:
uw naam, adres en woonplaats
uw klantnummer en/of uw geboortedatum
de behandeldatum
de prestatiecode behorend bij Bowentherapie

Uw privacy voor wat betreft online boekingen
Voor online boekingen maak ik gebruik van de service van hire Frederick.
Omdat ik geen nieuwsbrieven verstuur worden uw gegevens alleen gebruikt voor bevestiging/herinnering van uw afspraak of om contact op te nemen in het geval ik zelf verhinderd zou zijn.
Hire Frederick is gevestigd in de Verenigde Staten en bewaard gegevens buiten de EU maar werkt verder volledig volgens de richtlijnen van de nieuwe AVG wetgeving.


In order to give good quality therapy it is necessary for me, being your Bowen therapist, to keep a file which contains notes that I make during the sessions concerning your well-being, medical history, tests, progress and manual techniques used.
Apart from that I’m also expected to do so by the law, de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst ( WGBO ) in Dutch.
If necessary for effective treatment I’ll add medical data I gathered with another healthcare provider like you GP for instance, but never before I get your explicit permission to do so.
In order to safeguard your personal and medical data I will be the only one who has access to your file and apart from that I have a duty of confidentiality.
Other occasions in which your data might also be used: to inform other healthcare providers but again only after your explicit permission.
to inform a substitute during my absence.
during peer review in which case your data will be anonymised
If there would be any other reason to use your data I will always inform and ask for your permission.
By law I’m expected to store your file for the duration of 15 years.
If you wish to claim your Bowen session with you insurance company I will make an invoice containing the personal data that insurance companies expect to be on such an invoice.
These data are: your name, adres and residency
your client number and/or dat of birth
session date
Bowen therapy specific code number

For online booking I use Hire Frederick services, a US based company that is fully compliant with the EU's GDPR laws.
Bowen therapieBowen therapy
wanneer Bowenwhen to try Bowen
over bindweefselabout fascia
massagemassage
Emmett techniekEmmett technnique
IgnasIgnas
kostencosts
contactcontact
ontspanning/sportrelaxation/sports
lomi lomilomi lomi
zwangerschappregnancy
privacy verklaringprivacy statement
contact/privacycontact/privacy
BowenBowen